خیریه سرطان
شما اینجا هستید >   درباره موسسه > اهداف موسسه
اهداف موسسه خیریه سرطان

  • جذب کمک های مردمی در داخل و خارج کشور
  • حمایت مالی و معنوی از برنامه های ملی در زمینه پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان
  • افزایش آگاهی عمومی از عوامل خطرساز سرطان و بهبود الگوی زندگی
  • توسعه تحقیقات، آموزش و درمان سرطان در ایران
  • ایجاد فرهنگ مشارکت عمومی جهت مبارزه با سرطان در کشور
  • حمایت معنوی و مالی از مراکز فعال در زمینه تحقیقات و درمان سرطان در کشور
  • حمایت مستقیم و غیر مستقیم از بیماران مبتلا به سرطان
  • کمک به خیرین محترم برای هزینه بهتر و موثرتر به بیماران سرطانی