خیریه سرطان
شما اینجا هستید >   درباره موسسه > طرح ها و برنامه ها
طرح ها و برنامه های موسسه خیریه سرطان
ردیف
 نام وضعیت 
1 طرح نظام جامع آموزش به بیماران مبتلا به سرطان
در حال طراحی
2 طرح آموزش سرطان شهر تهران
در حال اجرا
3 طرح سامانه آموزش الکترونیک
در دست اجرا